Integrirano izvješće za 2015.g.

INA od 1997. godine objavljuje nefinancijska izvješća, među prvima u Hrvatskoj. Od 2004. godine, uz tek nekoliko drugih hrvatskih tvrtki, objavljuje Socijalno izvješće sukladno GRI smjernicama. Od 2007. Inino Izvješće o održivom razvoju sukladno je G3 GRI metodologiji, čime je objedinjeno socijalno i izvješćivanje o zaštiti okoliša. Izvješće za 2014. godinu po prvi puta je objedinjeno s financijskim godišnjim izvješćem u Integrirano godišnje izvješće, što pokazuje važnost održivog razvoja u INA Grupi.
Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini, a pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu, najrelevantnije teme u području održivosti. Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i izvješćuju sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja. Izvještavamo prema GRI G3.1 smjernicama za izvještavanje uz dodatak za sektor naftne i plinske industrije (O&G Sector Supplement).

Integrirano izvješće za 2015.g.

Preuzmite datoteku