Prodaja dugotrajne imovine - održavanje vozila

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243 - 693/17

POSTUPAK PRODAJE – NIJE OBJAVLJENO U NN I DRUGIM GLASILIMA

1. Prodavatelj:
      STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb OIB  99172175603

     Mob.: 091 497 2920, e-mail: sasa.mise@ina.hr

2.  Predmet prodaje:
     Dugotrajna materijalna imovina iz domene održavanja vozila, a koja je u vlasništvu STSI d.o.o.,
     kako slijedi:
 
Redni broj Opis Imovine Datum aktivacije
1 UREĐAJ.ZA KONT.KOČ.ŠENK 01.12.1975
2 DIZALICA DVOSTUB ELEKTROMEH UNIVERZA  L TIP MA-2 01.09.1978
3 DIZALICA  DVOSTUBNA ELEKTROMEHANIČKA 01.09.1978
4 DIZALICA DVOSTUPNA STENHOJ / 5 T 03.03.2006
5 DIZALICA  DVOSTUBNA ELEKTROMEHANIČKA 01.09.1978
6 POSUDA MOBILNA ZA OTPADNA ULJA 75 LITARA 23.12.2003
7 UREĐAJ ZA RUČNO PRANJE DIJELOVA 03.03.2006
8 POSUDA MOBILNA ZA OTPADNA ULJA 75 LITARA 23.12.2003
9 DIZALICA  DVOSTUBNA ELEKTROMEHANIČKA 01.09.1978
10 APARAT ZA POD.SVIJETLA 01.12.19753. Opseg ponude:
     Ponuditelj je dužan ponuditi kupnju minimalno jedne stavke ponuđene imovine navedene u Specifikaciji.

4. Lokacija imovine:
     STSI Zagreb, 10000 Zagreb, Lovinčićeva 4

5. Kontakt osoba:
     Hrvoje Knez, 091 497 5378, Hrvoje.Knez@stsi.hr


6.  Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom  jeziku, ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na
      e-mail adresi: sasa.mise@ina.hr  uz naznaku broja predmeta.

7.  Rok za dostavu ponuda: 10 dana od dana objave

8.  Ponude se moraju dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: 

         INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
        Zagreb, Avenija V. Holjevca 10
        p.p. 555, 10000 Zagreb
        Sektor korporativnih servisa
        PJ skladištenja i upravljanja zalihama
        
       uz naznaku «PONUDA ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243-693/17-NE OTVARAJ»
     
Postupak će se provesti bez javnog otvaranja ponuda.