Slobodno nadmetanje N-00237-17

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  


raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za nabavu i ugradnju klima uređaja na objektima STSI d.o.o.


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesto isporuke: na lokacijama Naručitelja

3. Rok isporuke: 45 dana od datuma potpisivanja ugovora

4. Način dostave ponude: putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta N-00237-17
Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php klikom na „New Supplier Registration“
ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.
Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na slijedećem linku pod brojem N-00237-17 
https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php

Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982 

5. Rok za dostavu ponude: 28.04.2017. do 14 sati  
Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: potrebno – prema uputama iz Natječajne dokumentacije.

9. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  31.03.2017.