Prodaja dugotrajne imovine 50000243-730/17

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243 - 730/17

POSTUPAK PRODAJE – NIJE OBJAVLJENO U NN I DRUGIM GLASILIMA

1. Prodavatelj:
        STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb
         OIB  99172175603
      
2.     Predmet prodaje:
        Dugotrajna materijalna imovina, a koja je u vlasništvu STSI d.o.o., kako slijedi:
Red. br. Datum akt. Opis imovine
1 3.3.2006 STROJ ZA MONT/DEMONT AUTOGUMA BEISSBARTH MS 50 IT
2 3.3.2006 STROJ ZA BALANSIRANJE AG BEISSBARTH MT 850 A
3 31.10.2013 KOSILICA MOTORNA SA SJEDIŠTEM
4 31.10.2013 KOSILICA MOTORNA TRIMER
5 31.10.2013 KOSILICA MOTORNA TRIMER
6 31.10.2013 KOSILICA MOTORNA SA SJEDIŠTEM
7 31.10.2013 KOSILICA MOTORNA TRIMER
8 1.9.1981 VILIČAR ELEKTRO EV-654-M
9 1.12.1975 VILIČAR DIESEL
10 16.8.2011 KLIMA UREĐAJ POKRETNI 3,5 KW
11 16.8.2011 KLIMA UREĐAJ POKRETNI 3,5 KW

3.     Opseg ponude:
        Ponuditelj je dužan ponuditi kupnju minimalno jedne stavke ponuđene imovine navedene u Specifikaciji.

4.     Lokacija imovine:
        STSI Zagreb, 10000 Zagreb, Lovinčićeva 4

5.     Kontakt osoba: Hrvoje Knez, 091 497 5378, Hrvoje.Knez@stsi.hr
 
6.     Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom  jeziku, ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na
        e-mail adresi: sasa.mise@ina.hr  uz naznaku broja predmeta.

7.     Rok za dostavu ponuda: 26.05.2017. do 12 sati

8.     Ponude se moraju dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: 

         INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
        Zagreb, Avenija V. Holjevca 10
        p.p. 555, 10000 Zagreb
        Sektor korporativnih servisa
        PJ skladištenja i upravljanja zalihama
        
       uz naznaku «PONUDA ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243-730/17-NE OTVARAJ»
     
Postupak će se provesti bez javnog otvaranja ponuda.