Prodaja dugotrajne imovine 50000243-731/17

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243 - 731/17

POSTUPAK PRODAJE – NIJE OBJAVLJENO U NN I DRUGIM GLASILIMA

1. Prodavatelj:
        STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb
         OIB  99172175603
      
2.     Predmet prodaje:
        Dugotrajna materijalna imovina, a koja je u vlasništvu STSI d.o.o., kako slijedi:       
 
Red. br. Datum akt. Opis imovine
1 22.12.2006 AGREGAT ZA ZAVARIVANJE ESAB KHM 350 YS-CC/CV
2 22.12.2006 AGREGAT ZA ZAVARIVANJE ESAB KHM 350 YS-CC/CV
3 1.5.1997 DIZALICA STUPNA BLITZ ELEK 25 KV
4 1.6.1984 TOKARILICA CNC BR 5 NUMERIČKO UPRAVLJ.
5 18.12.2006 UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE ARISTOMIG 400
6 18.12.2006 UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE ARISTOMIG 400
7 18.12.2006 UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE ARISTOMIG 400
8 1.1.1995 UREĐAJ KVARNER ZA CO
9 1.12.2002 PUMPA ZA PRETAKANJE CO 2
10 1.1.1995 PUMPA TITAN
      

3.     Opseg ponude:
        Ponuditelj je dužan ponuditi kupnju minimalno jedne stavke ponuđene imovine navedene u Specifikaciji.

4.     Lokacija imovine:
        STSI Zagreb, 10000 Zagreb, Lovinčićeva 4

5.     Kontakt osoba: Hrvoje Knez, 091 497 5378, Hrvoje.Knez@stsi.hr

6.     Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom  jeziku, ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na
        e-mail adresi: sasa.mise@ina.hr uz naznaku broja predmeta.

7.     Rok za dostavu ponuda: 26.05.2017. do 12 sati

8.     Ponude se moraju dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: 

         INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
        Zagreb, Avenija V. Holjevca 10
        p.p. 555, 10000 Zagreb
        Sektor korporativnih servisa
        PJ skladištenja i upravljanja zalihama
        
       uz naznaku «PONUDA ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243-731/17-NE OTVARAJ»
     
Postupak će se provesti bez javnog otvaranja ponuda.