Povijest

Prvi ozbiljni počeci istraživanja nafte na našim područjima bilježe se od 1883.godine kada je proradila Rafinerija nafte u Rijeci, te naftna postrojenja na Gojlu 1932. godine.

Od tih dana do danas izgrađivana su i stjecana iskustva u održavanju, modernizaciji i izgradnji procesnih postrojenja i opreme za preradu nafte i postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte. To iskustvo ugrađeno je u STSI.

INA – Industrija nafte d.d. je 1998. godine u postupku svog restrukturiranja objedinjavanjem svih resursa formirala STSI - Sektor tehničkih servisa Ine, kao samostalnu organizacijsku cjelinu.

2001.godine temeljem izjave o osnivanju, INA je osnovala društvo s ograničenom odgovornošču STSI – Integrirani tehnički servisi sa sjedištem u Zagrebu. Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu 20.prosinca 2001.godine.