Slobodno nadmetanje N-00526-17

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za: LJESTVE


1. Naručitelj: STSI d.o.o. Sektor skladištenja i upravlj. imovinom, Lovinčićeva 4, Zagreb

2.  Mjesta isporuke: FCO lokacija Naručitelja – STSI d.o.o. prema adresi na narudžbenici

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: prema Upitu za ponudu

4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta N-00526-17.
Za pristup predmetu koristite link: https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php 
te na listi predmeta odaberete predmet N-00526-17.

Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.


Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982


5. Rok za podnošenje ponuda:  10.08.2017. do 15:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti 

7. Rok  plaćanja: 60 dana

8. Upit za ponudu u prilogu natječaja

9.  Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a:  24.07.2017.