Slobodno nadmetanje SN-136-17-VJ

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za: Pilot plamenika baklji F-3101A, F-3101B i F-3102/F-3103


1.  Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2.  Mjesta isporuke: DAP lokacija Naručitelja Skladišta STSI d.o.o.  Sisak

3. Rok isporuke: do 15.04.2018

4. Nadmetanje se provodi putem sustava e-nadmetanje pod brojem predmeta SN-136-17-VJ.

  Za pristup predmetu koristite link: https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php
  te na listi predmeta odaberete predmet SN-136-17-VJ.

Ukoliko niste registrirani za e-Nadmetanje registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php  klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.

Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982


5. Rok za podnošenje ponuda:  04.12.2017. do 16:00 sati u sustav e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti 

7. Rok  plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema natječajnoj dokumentaciji

9.  Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a:  20.11.2017.