Slobodno nadmetanje N-00075-18

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za     N-00075-18 - Skelarski radovi


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesto isporuke/izvođenja: RH

Grupa 1 – cijevna skela (Regija Sisak - RNS, Rijeka – RNR, Etan i Molve, Platforme)

Grupa 2 – modularna skela (Regija Sisak - RNS, Rijeka – RNR, Etan i Molve, Platforme)

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: 3 godine, prema dispoziciji

4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku, zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti unutar sustava e-nadmetanja putem linka :
    https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php


5. Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici: https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php

Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

Pregled otvorenih događaja dostupan je na linku:
 https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

6. Rok za dostavu ponude  do:  23.02.2018. do 10.00 sati

7. Jamstvo za ozbiljnost ponude: prema dokumentaciji 

8. Rok  plaćanja: 60 dana

9. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji