Misija / vizija / strateški ciljevi

Kroz svoje deklarirane politike kvalitete, zaštite okoliša i zaštite zdravlja, te politiku upravljanja energijom
STSI d.o.o. izradio je svoje strateške ciljeve, misiju i viziju:

Misija
 • Razvijati siguran, učinkovit i kvalitetan sustav održavanja imovine i tehničko-tehnoloških sustava na tržnim načelima
 • Povećati integriranost tehnologija i resursa te koristiti njihove prednosti u konkurentnom nastupu na tržištu
 • Razvijati stručnu radnu snagu kao temeljnu vrijednost društva u okviru društveno prihvatljivih kriterija i načela

Vizija
 • Održati vodeću poziciju u području integriranih tehničkih servisa u regiji
 • Biti uvažavan i poželjan partner, poznat po izvrsnosti proizvoda i usluga, njegovanim odnosima i zaštiti interesa vlasnika, kupaca, dobavljača, radnika, društvene zajednice i ostalih partnera poštujući kulturne, vjerske i druge posebnosti

Strateški ciljevi
 • Imati zadovoljnog kupca kao rezultat pruženih usluga
 • Biti pouzdan partner za optimalno održavanje i funkcioniranje industrijskih procesa povjerenih na održavanje a da svojim djelovanjem na narušavamo sklad prirode koja nas okružuje
 • Razvijati dugoročne i stabilne odnose partnerstvom prema kupcima i dobavljačima
 • Kontinuirano unaprjeđivati postojeće procese, razvijati nove tehnologije i postupke, ulagati u modernizaciju opreme i sredstva rada  preispitujući unutarnje i vanjske faktore u interesu zadovoljavanja potreba i očekivanja svih zainteresiranih za naše poslovanje
 • Razvijati poslovne procese u cilju poboljšanja energetskih performansi korištenjem novih energetski učinkovitijih tehnologija, procesa i opreme uz stalnu usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti u postojećim objektima i opremi
 • Osiguravati kontinuirane provjere djelotvornosti procesa utvrđivanjem i procjenjivanjem rizika i prilika za poboljšanje planirajući, provodeći i procjenjujući slijedne aktivnosti a s ciljem smanjenja rizika poslovanja i utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi
 • Unaprjeđivati znanja i djelatnosti koje će nam osigurati zadržavanje vodeće pozicije na tržištu unutar i izvan Republike Hrvatske
 • Osigurati nova tržišta u Hrvatskoj i inozemstvu