Slobodno nadmetanje 85740 /18

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  

raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

GEODETSKE USLUGE NA LOKACIJAMA INA GRUPE


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb i INA d.d.

2. Mjesto isporuke i izvođenja radova: Lokacije INA Grupe

3. Rok isporuke: prema Dokumentaciji za nadmetanje

4. Način dostave ponude: putem e-bidding aplikacije

Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici:
https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php

Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na slijedećem linku pod brojem

PPID: 85740/18   https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php


Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982  

5. Rok za dostavu ponude: 18.05.2018. do 12,00 sati                                                                           

Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema Dokumentaciji za nadmetanje

9. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  07.05.2018.