Slobodno nadmetanje DN-206/18

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Predmet nabave: RUKAVAC DONJI Đ.Đ.BR011-018-000-000-003

3.  Rok i mjesto isporuke: jednokratna isporuka na paritet DDP Zagrebačka 17, Graberje Ivaničko

4.  Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom ili engleskom jeziku zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti u sustavu za elektronsko nadmetanje (tzv. e-nadmetanje) putem kojeg Ponuditelji također dostavljaju i ponude.

Da bi bio u mogućnosti pristupiti sustavu za e-Nadmetanje, Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-nadmetanje, pa tako i ovom, Ponuditelj nakon uspješne registracije može pristupiti na sljedećoj stranici:

https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

Kontakt osoba: Mario Karl, e-mail: mario.karl@ina.hr, tel: 091 497 3169

5.  Rok za dostavu ponuda: 24.05.2018. do 11,00 sati.