Slobodno nadmetanje 60000078121

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
                                                                                            
 
 
raspisuje
 
SLOBODNO NADMETANJE
 
60000078121- utvrđivanje stanja izolacije ukopanih cjevovoda i kontakata s drugim
metalnim strukturama PCM (Pipeline current mapper) metodom
         
1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb 

2. Lokacija izvršavanja usluge: lokaciji Naručitelja-Trase naftovoda regije Zagreb
 
3. Rok izvršenja  usluge: tijekom 24 mjeseca od datuma potpisa ugovora dinamikom koju odredi Naručitelj putem izdanih dispozicija. U ponudi navesti i rok izvršenja po svakoj pojedinačnoj dispoziciji.
 
4. Način dostave ponude: putem e-bidding aplikacije

Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici:
https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php
Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na slijedećem linku pod brojem
                60000078121
https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php
 
Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982  
 
5. Rok za dostavu ponude: 14.06.2018. do 15 sati 
Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.
 
6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti
 
7. Rok plaćanja: 60 dana
 
8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema uputama u Dokumentaciji za nadmetanja
 
9. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  05.06.2018.