Slobodno nadmetanje 60000090395

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb

raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za uslugu izrade tehničke dokumentacije i savjetovanje iz područja protueksplozijske zaštite


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesto izvršenja usluge: lokacija Ponuditelja

3. Rok isporuke: tijekom 24 mjeseca, od datuma 16.07.2018.

4. Način dostave ponude: putem e-bidding aplikacije

Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici:
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php

Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na slijedećem linku pod brojem
PAW 60000090395 https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982 

5. Rok za dostavu ponude: srijeda, 20.06.2018. do 12.00 sati
    Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: dostavlja se u sklopu komercijalnog dijela ponude

7. Rok plaćanja: 60 dana
                                                                                     
8. Datum objave na WEB stranicama STSI-a: 11.06.2018.