Ispitivanje sustava procesne sigurnosti

  Ispitivanje sustava procesne sigurnosti
  • Pregled i ispitivanje radne opreme
  • Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika radnog okoliša
  • Stručni poslovi zaštite na radu
  • Provjera ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
  • Ispitivanje prisutnosti zapaljivih plinova i para