Održivi razvoj

Održivi razvoj, kako je pojam definirala UN-ova komisija 1987. godine, znači odgovoriti na zahtjeve današnje generacije tako da i buduće generacije imaju jednake mogućnosti. Cilj je uspostavljanje ravnoteže između gospodarskog rasta, napretka društva i brige za okoliš.
Za Inu, a time i za STSI održivi razvoj predstavlja trajnu predanost kompanije uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevno poslovanje, s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprečavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja.
Ina Grupa, a time i STSI kao važan član Ina Grupe, svojim financijskim rezultatima značajno doprinosi nacionalnom dohotku, distribuira gospodarsku vrijednost svojim dobavljačima i drugim subjektima čime pridonosi cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu. Poslovnu uspješnost temeljimo na kvaliteti proizvoda, ulaganju u razvoj, brizi za zaposlenike, partnerskom odnosu prema klijentima i poslovnoj etičnosti.
S aspekta zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti posebna se pozornost posvećuje sigurnosti na radnom mjestu, unapređenju zaštite okoliša, smanjenju emisija stakleničkih plinova, racionalnom korištenju energije te davanju prednosti dobavljačima koji se pridržavaju istih principa.
STSI sustavno radi na razvijanju partnerskih odnosa s lokalnim zajednicama kroz društveno korisne projekte pružajući pomoć u vidu donacija i drugim oblicima suradnje.

Integrirana izvješća

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA, SIGURNOSTI, OKOLIŠA I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI INA GRUPE