Slobodno nadmetanje 78130 MV

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE
za     Radovi na SN i NN nadzemnim vodovima

1.  Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesto isporuke: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Regija Zagreb                             

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: prema natječajnoj dokumentaciji.

4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta 78130 MV
Za pristup predmetu koristite link: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
te na listi predmeta odaberete predmet br.78130 MV

Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php  klikom na „New Supplier Registration“  ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.

Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

5. Rok za podnošenje ponuda:  18.07.2018.  do 16:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti 

7. Rok  plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji

9.  Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a:  05.07.2018.