Slobodno nadmetanje N-92850/18

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za: REZERVNE DIJELOVE ZA UNP MJERNE UREĐAJE I UNP INSTALACIJU


1.  Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2.  Mjesta isporuke: DAP lokacija Naručitelja Skladište STSI d.o.o., Zagreb, Lovinčićeva 4

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: Sukcesivno, unutar 2 godine

4. Nadmetanje se provodi putem sustava e-nadmetanje pod brojem predmeta N-92850/18.
Za pristup predmetu koristite link: https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php
  te na listi predmeta odaberete predmet N-92850/18.

Ukoliko niste registrirani za e-Nadmetanje registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.

Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

5. Rok za podnošenje ponuda:  23.08.2018. do 15:00 sati u sustav e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: potrebno je dostaviti

7. Rok  plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji

9.  Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a:  10.08.2018.