Slobodno nadmetanje 85744/18-TČ

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  

raspisuje


SLOBODNO NADMETANJE


Za: 77753/18-TČ-STSI – Signalizatori nivoa i rezervni dijelovi

1.  Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2.  Mjesta isporuke: FCO Skladište Naručitelja – STSI d.o.o., Graberje Ivanićko

3. Ugovorno razdoblje i rok isporuke: prema dispozicijama u roku 24 (dvadesetčetiri) mjeseca

4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta 85744/18-TČ-STSI
Za pristup predmetu koristite link: https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php
  te na listi predmeta odaberete predmet 77753/18-TČ-STSI.

Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.

Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

5. Rok za podnošenje ponuda:  20.08.2018. do 14:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti 

7. Rok  plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji

9.  Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a: 10.08.2018.

10.  Kontakt osoba: tajana.cesljas@ina.hr