Slobodno nadmetanje 6-77854

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  


raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

za nabavu guma i vulkanizerske usluge


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Lokacija izvršavanja usluge: lokacije Naručitelj i Ponuditelja prema dispozicijama

3. Ugovorno razdoblje i početak izvršavanja usluge: 24 mjeseca, odmah po potpisu ugovora.

4. Način dostave ponude: putem e-bidding aplikacije
Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici:
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na sljedećem linku pod brojem
6-77854   https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982 

5. Rok za dostavu ponude: 16.10.2018. do 15:00 sati                                                                            
Ponuda se dostavlja putem e-bidding aplikacije.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema uputama u Dokumentaciji za nadmetanje

9. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  09.10.2018.