Slobodno nadmetanje 60000096301

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  


raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE


60000096301- održavanje svjetlovodnih kabela za regija Rijeka (Grupa I)  i
regiju Sisak, Podravina i Posavina (Grupa II)
1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Lokacija izvršavanja usluge: lokacije Naručitelja u regiji Rijeka (Grupa I) i regiji Sisak, Podravina
   i Posavina  (Grupa II)

3. Rok izvršenja  usluge: tijekom 24 mjeseca od datuma potpisa ugovora dinamikom koju odredi Naručitelj putem izdanih dispozicija. U ponudi navesti i rok izvršenja po svakoj pojedinačnoj dispoziciji.

4. Način dostave ponude: putem e-bidding aplikacije
Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici:
https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php
Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na slijedećem linku pod brojem
60000096301
   https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php
 
Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982 

5. Rok za dostavu ponude: 09.11.2018. do 15 sati                                                                           
Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema uputama u Dokumentaciji za nadmetanja

9. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  26.10.2018.