SLOBODNO NADMETANJE-96540/KT

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za   96540/KT – Izrada i montaža podzemnih spremnika za LPG
1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb


2. Mjesto isporuke/izvođenja: RH prema Tehničkoj specifikaciji
3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: 2 godine

4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-nadmetanje pod brojem predmeta 78137.
Zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju putem linka https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php   te odabira željenog predmeta.

5. Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici: https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php
Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

6. Rok za dostavu ponude do:  16.11.2018. do 10.00 sati

7. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti 

8. Rok  plaćanja: 60 dana

9. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji