SLOBODNO NADMETANJE BR. DN-458/STSI -18

 

Predmet:    POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE
BR. DN-458/STSI -181. Naručitelj:

STSI d.o.o.
Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb, MB: 080415124, OIB: 99172175603

2. Predmet nabave: paleta drvena jelova (EURO) 800x1200 mm

3.  Rok i mjesto isporuke: Jednokratno. Rafinerija nafte Rijeka.

4.  Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti u sustavu za elektronsko nadmetanje (tzv. e-nadmetanje) putem kojeg Ponuditelji također dostavljaju i ponude.
Da bi bio u mogućnosti pristupiti sustavu za e-Nadmetanje, Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982
Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-nadmetanje, pa tako i ovom, Ponuditelj nakon uspješne registracije može pristupiti na sljedećoj stranici:
https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php.

Kontakt osoba: Stanislava Sečkar Pavičić, e-mail: Stanislava.SeckarPavicic@ina.hr,
tel: +385 (98) 277 340

5.  Rok za dostavu ponuda: 11.12.2018. do 13:00.