Slobodno nadmetanje N-77749-18.

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za: FILTERI ZA PROCESNA POSTROJENJA


1.  Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2.  Mjesta isporuke: DDP lokacije Naručitelja – STSI d.o.o. u RH

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: prema natječajnoj dokumentaciji

4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta N-77749-18.
Za pristup predmetu koristite link:
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
  te na listi predmeta odaberete predmet N-77749-18. 
 
Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php  klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.

Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982


5. Rok za podnošenje ponuda:  18.01.2019. do 16:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti 

7. Rok  plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji

9.  Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a:  07.01.2019.