Slobodno nadmetanje 60000107543

 STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za   60000107543 Mjerna postaja za kontinuirano praćenje kakvoće zraka


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesto isporuke/izvođenja: prema Tehničkoj specifikaciji

3. Rok isporuke: 15.04.2019.

4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-nadmetanje pod brojem predmeta 60000107543.
Zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju putem linka 
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php , te odabira željenog   
predmeta.

5. Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici:
         https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982  

6. Rok za dostavu ponude do:  27.03.2019. do 14.00 sati

7. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti 

8. Rok  plaćanja: 60 dana

9. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji

10. Vaše osobne podatke prikupili smo  temeljem ranije poslovne suradnje/ putem preporuke te Vas    
obavještavamo da se o obradi osobnih podataka u INA, d.d. možete informirati na web stranici, link:  https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka , a u slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu osobnih podataka možete nam se obratiti na adresu/e navedenu u linku.
U slučaju da niste suglasni da Vas kontaktiramo s pozivom za nadmetanje te ne želite da se Vaši osobni podaci ubuduće koriste  od strane društava INA/MOL Grupe za svrhe slanja POZIVA ZA SLOBODNO NADMETANJE / ZA NADMETANJE, molimo da nas o tome obavijestite na kontakt: gordana.zadravec-ceskovic@ina.hr , u kojem slučaju ćemo brisati Vaše podatke.

11. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  21.03.2019.

12.  Kontakt osoba: Gordana Zadravec-Češković, gordana.zadravec-ceskovic@ina.hr,  tel. +385 (91) 277 1865