Slobodno nadmetanje 60000101204

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  


raspisuje

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE 60000101204


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb i INA d.d.

2. Predmet nabave: Popravak i održavanje automatskih kliznih i garažnih vrata unutar INA maloprodajne mreže

3. Mjesto izvršenja usluge: INA benzinske postaje i autopraonice na području Republike Hrvatske

4. Trajanje ugovora: 2 godine

5. Pregled otvorenih događaja dostupan je na linku: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

6. Rok za dostavu ponude: 19.04.2019. do 12:00 sati

7. Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.

8. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno

9. Rok plaćanja: 60 dana

10. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema Dokumentaciji za nadmetanje

11. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  05.04.2019.