Slobodno nadmetanje 60000101624

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
  

raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

60000101624- isporuka rezervnih dijelova za poluprikolice Itas i Gorica
1. Naručitelji: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Lokacija isporuke Robe: skladište STSI-a, u Graberje Ivanićko, Zagrebačka 17.

3. Rok isporuke: tijekom 36 mjeseci od zaključenja ugovora dinamikom koju zatraži Kupac putem izdanih dispozicija U ponudi molimo navesti rok isporuke po pojedinačnoj dispoziciji.

4. Način dostave ponude: putem e-bidding aplikacije. Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
    Po registraciji, dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti na slijedećem linku pod brojem 60000109072 https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
    Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982 

5. Rok za dostavu ponude: 22.05.2019. do 15 sati. Ponuda se dostavlja isključivo putem e-bidding aplikacije.

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema uputama u Dokumentaciji za nadmetanja

9. Datum objave na WEB stranicama STSI-a:  13.05.2019.