Slobodno nadmetanje N-106162-DK

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE
Za: TROGODIŠNJI MRO OKVIRNI UGOVOR ZA CIJEVI


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesta isporuke: DAP lokacije Naručitelja – STSI d.o.o. u RH

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: prema natječajnoj dokumentaciji
4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta N-106162-DK.
Za pristup predmetu koristite link: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
te na listi predmeta odaberete predmet N-106162-DK.
Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.
Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982
 
5. Rok za podnošenje ponuda: 01.07.2019. do 12:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema natječajnoj dokumentaciji

9. Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a: 10.06.2019.