Slobodno nadmetanje DN-197/19/MJ


Predmet:  POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE – korekcija – produženje roka
BR. DN-197/19/MJ


1. Naručitelj: INA- Industrija nafte, d.d.
Industrijski servisi, Nabava, Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 020 Zagreb, MB: 3586243, OIB: 27759560625

2. Predmet nabave: Plinovi u bocama

3.  Rok i mjesto isporuke: sukcesivno tijekom 2 godine, FCO INA d.d., STSI, CROSCO i INA MAZIVA,  lokacije navedene u Dokumentaciji za nadmetanje

4.  Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti u sustavu za elektronsko nadmetanje (tzv. e-nadmetanje) putem kojeg Ponuditelji također dostavljaju i ponude.
Da bi bio u mogućnosti pristupiti sustavu za e-Nadmetanje, Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku: https://www.ina.hr/nabava/e-nadmetanje/115
Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-nadmetanje, pa tako i ovom, Ponuditelj nakon uspješne registracije može pristupiti na sljedećoj stranici:
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
Kontakt osoba: Maja Janjanin, e-mail: maja.janjanin@ina.hr  tel: 091 4971775

5. Vaše osobne podatke prikupili smo putem preporuke te Vas obavještavamo da se o obradi osobnih podataka u INA, d.d. možete informirati na web stranici, link:  https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a u slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu osobnih podataka možete nam se obratiti na adresu/e navedenu u linku.

U slučaju da niste suglasni da Vas kontaktiramo s pozivom za nadmetanje te ne želite da se Vaši osobni podaci ubuduće koriste od strane društava INA/MOL Grupe za svrhe slanja POZIVA ZA SLOBODNO NADMETANJE, molimo da nas o tome obavijestite na kontakt: szop@ina.hr  u kojem slučaju ćemo brisati Vaše podatke.

5.  Rok za dostavu ponuda: 4.7.2019. do 14,00 sati.