Sustavi upravljanja

STSI d.o.o. je implementirao, uspostavio, dokumentirao i održava integrirani sustav te trajno poboljšava njegovu učinkovitost u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008, 29001:2011, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 te HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17025.

ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
     
SCCp:2011 
 DIN EN ISO 50001:2011
ISO/TS 29001:2011