Specijalistički kadrovi

 
KADROVI  (na dan 31.12.2017)
 • Broj djelatnika - 858
Struktura djelatnika
prema kvalifikaciji:

MR, VSS, VŠ - 24,3%
VKV, KV, SSS - 72,0%
NKV, PK, NSS - 3,7%


Struke / Djelatnici:
GRAĐEVINSKA - 43
STROJARSKO METALSKA - 384
PROMETNA - 107
ELEKTRO - 153
EKONOMSKA - 34
PRAVNA - 5
KEMIJSKA - 14
NAFTNO RUDARSKA - 19
SIGURNOST I ZAŠTITA - 18
OSTALE STRUKE – 81
 

Specijalistički kadrovi:  


 
 • 17 ovlaštenih inženjera različitih struka upisanih  u komore 
 • 37  radnika upisanih u Imenike ovlaštenih voditelja građenja pri Komorama 
 • 1 EWE inspektor 
 • 15 EWE 
 • 2 EWT 
 • 14 certificiranih tehnologa NDT 
 • 7 certificiranih specijalista termovizijske dijagnostike 
 • 2  certificirana specijalista za detekciju plina 
 • 17 djelatnika sa ovlaštenjem laboratorija HAA 
 •  33 radnika sa položenim PEX ispitom