Ovlasti i specijalnosti

Dugogodišnje iskustvo u održavanju potvrđuju mnogobrojne reference ali i mnogobrojni certifikati STSI d.o.o. i njegovih tehnologa-specijalista.
Ovlasti i specijalnosti:
 

 • Akreditacija za NERAZORNA ISPITIVANJA METALNIH MATERIJALA (ZAVARENI SPOJEVI - radiografsko ispitivanje, penetrantsko ispitivanje, ispitivanje magnetnim česticama, ultrazvučno ispitivanje, vizualno ispitivanje; INDUSTRIJSKI PROIZVODI - vizualno ispitivanje tlačne i procesne opreme, ultrazvučno mjerenje debljine stjenke); ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA (ispitivanje tlaka početka otvaranja i nepropusnosti u području 0,35 bar do 250 bar i ispitivanje tlaka početka otvaranja i nepropusnosti na terenu u području 0,35 bar do 300 bar.)
 • Akreditacija za UMJERAVANJE MJERILA TLAKA (Opružni manometri i vakuumometri, digitalni manometri s pokazivanjem i pretvornici tlaka s električnim izlazom; Opružni manometri, digitalni manometri s pokazivanjem i pretvornici tlaka s električnim izlazom) i MJERILA TEMPERATURE (Otpornički termometri, termometri s direktnim pokazivanjem, termometri s ugrađenim pretvornikom temperature)
 • Akreditacija za INSPEKCIJU infracrvenom termografijom; Inspekciju agregata za istakanje goriva, mjernih letvi, mjerila tlaka i cilindričnih spremnika; Inspekciju opreme pod tlakom
 • suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja I. skupine 
 • svjedodžba za ispitivanje NDT metodama na plovnim objektima (platformama), Hrvatski registar brodova i Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja
 • zavarivanje na plovnim objektima prema propisima Hrvatskog registra brodova
 • uvjerenje o podobnosti za 3 radionice za zavarivačke radove prema ---EN 729
 • ispitivanje i baždarenje sigurnosnih ventila prema propisima HRB-a
 • izrada i ispitivanje posuda pod tlakom
 • izvođenje radova u prostoru i na uređajima i instalacijama u ugroženom prostoru ("Ex" proizvodi i neelektrični uređaji, oprema i instalacije)
 • narezivanje API navoja
 • vibrodijagnostička analiza na rotacijskim strojevima
 • ovlašteni servis IMP crpki i Weishaupt plamenika
 • ovlasti od strane Hrvatskog zavoda za telekomunikacije (Agencija za telekomunikacije) o prodaji i najmu telekomunikacijske opreme
 • termovizijska dijagnostika postrojenja
 • STSI d.o.o. je ovlašten za pregled, popravak i ispitivanje radi pripreme za ovjeravanje zakonitih mjerila (mjerila duljine i kuta; cilindričnih okomitih i vodoravnih spremnika; mjerila i mjernih sustava za mjerenje količina tekućina različitih od vode; mjerila tlaka (manometri, vakuumometri, manovakuumometri, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume)). Identifikacijska oznaka ovlaštenog STSI servisa je 397.
 • STSI d.o.o. ovlašten za obavljanje poslova redovne i izvanredne ovjere zakonitih mjerila. Identifikacijski broj ovlaštenog tijela STSI d.o.o. je 23.
 • Temeljem certifikata vanjskog tijela za ocjenu sukladnosti prema zahtjevima TPED 2010/35/EC i ADR/ RID 2015, za poslove periodičnog pregleda pokretne tlačne opreme, STSI d.o.o. kao Unutarnja nadzorna služba (eng. In-house inspection service- IIS) provodi inspekciju plinskih boca za UNP
 • Temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (PP-04-2017) od ožujka 2017. STSI d.o.o. provodi aktivnosti inspekcije opreme pod tlakom niske i visoke razine opasnosti.

 
STSI d.o.o. posjeduje ovlaštenja i certifikate od:
 

 • Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)
 • Hrvatskog registra brodova (HRB)
 • Ex Agencije
 • Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM)
 • Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • TPK Zavoda