Održavanje

Trajni nadzor i periodički pregledi te korektivno održavanje, stacionarne i rotacione opreme, u ugroženim i neugroženim prostorima:
 • postrojenja, oprema i instalacija za proizvodnju, sabiranje i otpremu nafte i plina
 • opreme i instalacija bušaćih i remontnih postrojenja na kopnu i moru
 • objekata, postrojenja, uređaja i instalacija za preradu nafte i plina
 • bušotinske opreme i uređaja za mehaničko podizanje i utiskivanje fluida
 • objekata, postrojenja, uređaja i instalacija za skladištenje i distribuciju ukapljenog naftnog plina
 • objekata, postrojenja, uređaja i instalacija za skladištenje i prodaju naftnih derivata
 • objekata, postrojenja, uređaja i instalacija za proizvodnju i distribuciju pitke vode
 • objekata visokogradnje i niskogradnje

Održavanje procesne opreme, uređaja i instalacija:

 • pogonskih strojeva, plinskih i elektro-motora
 • bušićih alata, zaštitnih i uzlaznih cijevi
 • izmjenjivača topline i generatora pare
 • spremnika i posuda pod tlakom, boca za ukapljeni naftni plin
 • cjevovoda, ventila i zapornih organa
 • kotlovskih postrojenja predtlačnih i atmosferskih
 • električnih generatora i elektromotora srednjeg i niskog napona
 • centrifugalnih i klipnih sisaljki i crpki kompresora
 • multiplikatora i reduktora
 • uređaja i instalacija za vođenje, regulaciju i upravljenje procesom
 • prijenosnih puteva i uređaja za prijenos slike, tona i podataka
 • elektroenergetskih, upravljačkih i komunikacijskih instalacija, uređaja i vodova