Inženjering

 • Organiziranje i vođenje investicijskih, rekonstrukcijskih, revizijskih i remontnih radova
 • Izrada planova izgradnje opreme i postrojenja
 • Razrada tehnologija izgradnje i održavanja opreme i postrojenja
 • Izvođenje svih vrsta visokospecijaliziranih radova u području strojarstva, graditeljstva, elektro-energetike,automatike, telekomunikacija i specijalističkih rudarskih servisa
 • Usluge izrade tehnološko-tehničkog dijela investicijskog programa
 • Projektna dokumentacija za dobivanje građevne dozvole i izvedbu
 • Tehnički elaborati
 • Kontrola dokumentacije
 • Usklađivanje rada i nadzor nad izradom dokumentacije
 • Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje investicijskih objekata
 • Primopredaja, puštanje u rad i pokusni pogon