Izgradnja

  • Izgradnja postrojenja i objekata za proizvodnju nafte i plina
  • Izgradnja procesnih postrojenja u industriji
  • Izgradnja magistralnih plinovoda i naftovoda
  • Izgradnja i rekonstrukcija benzinskih postaja
  • Izgradnja magistralnih cesta, pristupnih puteva, radnih prostora i temelja za bušaća i remontna postrojenja
  • Izgradnja objekata niskogradnje
  • Izgradnja čeličnih konstrukcija
  • Izgradnja kanalizacije i vodovoda