Proizvodnja opreme i rezervnih dijelova

  • Izmjenjivači topline
  • Posude pod tlakom
  • Bušotinska i specijalna oprema
  • Oprema za bušaće i rudarske radove
  • Cijevni i bušotinski alati
  • Cijevne spojnice
  • Prigušnice, prirubnice
  • Dijelovi pumpi, kompresora, njhalica, reduktora, armatura
  • Spremnici za fluide
  • Nosive čelične konstrukcije