Telekomunikacijski servisi

  • Održavanje telekomunikacijskih uređaja
  • Održavanje uređaja za radijske komunikacije
  • Održavanje sustava veze INA-Naftaplina i CROSCO-a na svim lokacijama u Republici Hrvatskoj
  • Projektiranje, postavljanje i održavanje LAN mreža
  • Opremanje benzinskih postaja sustavima video nadzora, protuprovale, razglasa i telefonije