Najbolje raspoložive tehnologije

 

  • Sanacija zemlje onečišćene ugljikovodicima metodom Bioremedijacije
  • Sanacija postojećih podzemnih spremnika na način da se unutar postojećeg spremnika izradi „novi" dvostjenski spremnik primjenom DOPA metode