Uvjeti korištenja

Pravne obavijesti


Uvjeti korištenja materijala

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava.

Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe osim kupnje od STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dozvoljeno bez pismenog odobrenja STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o.. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja kao niti onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.Iako nije naš običaj uređivati materijale i poruke koje korisnici objavljuju na ovoj adresi, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.


Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. ili je ustupljeno STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.

Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba, a STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za uporabu bez ograničenja, no može se zatražiti dozvola za umnožavanje.


Galerija slika

Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripadaju STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u informativne, uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima uz navođenje izvora i autora. Drugačija uporaba materijala sa www.stsi.hr nije dopuštena.

Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim.

Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim Internet stranicama. Medijski subjekti i ostali korisnici koji upotrebljavaju ove internet stranice izrijekom prihvaćaju obeštetiti STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete, odgovornosti koje nastaju nesavjesnom uporabom materijala sa internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.


Jamstva i uskraćivanje prava

STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. uložit će razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih te ne jamče da uporaba informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.


Politika zaštite osobnih podataka na internet stranicama STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o.

Želimo jasno reći da prilikom posjete ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti.
Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.
Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom ili putem obrasca koji nam dostavljate e-mail poštom (kao u slučaju narudžbe knjiga) mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.Promjene i prestanak ugovora


STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te ovog ugovora u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga ne raskine STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. ili vi. Možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku tako da prestanete koristiti ovu web lokaciju i da uništite sve materijale koje ste s nje skinuli i koristili.