Slobodno nadmetanje

20.4.2017
Slobodno nadmetanje N-00221-17
Materijal i usluga za održavanje procesnog grijanja 
 
19.4.2017
Slobodno nadmetanje N-00181-17
Usluga prijevoza otplinjenih plinskih boca na relaciji Zagreb – Šentjur (Slo) - Zagreb 
 
12.4.2017
Slobodno nadmetanje N-00282-17
Rehabilitacije naftovoda 3” i 4” PEHD cijevima 
 
31.3.2017
Slobodno nadmetanje N-00237-17
Nabava i ugradnja klima uređaja na objektima STSI d.o.o. 
 
22.2.2017
Slobodno nadmetanje N-00463-16
Dijelovi instrumentacije