Slobodno nadmetanje

12.12.2017
Slobodno nadmetanje N-00964-17
Dijelovi ATM ventila 
 
4.12.2017
Slobodno nadmetanje N-00912-17
Generalni remont parne turbine  
 
30.11.2017
Slobodno nadmetanje N-00924-17
Pružanje usluge servisiranja opreme DOPA 
 
29.11.2017
Slobodno nadmetanje N-00900-17
Usluga  izrade podnice od čelika 
 
28.11.2017
Slobodno nadmetanje N-00939-17
Kontejner za komunalni otpad
 
 
20.11.2017
Slobodno nadmetanje SN-136-17-VJ
Pilot plamenika baklji