Slobodno nadmetanje

20.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00766-17
BOJE, LAKOVI, ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I PRIBOR 
 
18.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00840-17
Cijevi i cijevni pribor
 
 
16.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00799-17
Mehaničarski radovi 
 
16.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00817-17
Servis i održavanje KSB potopnih pumpi 
 
13.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00772-MK
NABAVA TEKUĆINE ZA PODMAZIVANJE KEMET 2,5L 
 
13.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00814-17
Usluga  uzorkovanja i laboratorijske analize tla
 
 
13.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00803-17
Nabava manometra i termometra 
 
11.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00768-17
Nabava brtvi 
 
11.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00805-17
Isporuka betonskog tepiha 
 
11.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00690-17
Elektro radovi na benzinskim postajama INA-e i skladištima  logistike 
 
10.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00725-17
Servis rampe za tlačnu probu plinskih boca
 
 
3.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00731-17
Održavanje ugostiteljske opreme na benzinskim postajama INA-e 
 
3.10.2017
Slobodno nadmetanje N-00756-17
Nabava pumpa
 
28.9.2017
Slobodno nadmetanje N-00561-17
Ugovaranje redovnog i interventnog specijalističkog servisa analizatora proizvođača „THERMOSCIENTIFIC“ sa dobavom i ugradnjom originalnih rezervnih dijelova u Rafineriji nafte Rijeka