Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

STSI d.o.o. je tvrtka koja veliku važnost polaže u ljudske resurse i zaštitu zdravlja zaposlenika, sukladno pozitivnoj zakonskoj regulativi i politici upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti u skladu s međunarodnom normom OHSAS 18001:2007.

Glavni nositelj aktivnosti za unapređenje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti je Služba održivog razvoja, zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.

Sustav se kontinuirano unapređuje kroz slijedeće aktivnosti:
 • detaljno se analiziraju radovi koje STSI obavlja, identificiraju se prisutne opasnosti, procjenjuju se rizici te se provode potrebne mjere kontrole istih
 • prati se zakonska regulativa i ostali zahtjevi koji su primjenjivi na djelatnost STSI-a te se sa važnim informacijama upoznavaju sve osobe koje rade pod nadzorom STSI-a, kao i ostale zainteresirane strane
 • periodički se provodi procjena usklađenosti sa primjenjivom zakonskom regulativom i drugim primjenjivim zahtjevima
 • kroz definiranje ciljeva i programa za realizaciju istih, STSI trajno unapređuje sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti
 • jasno su definirane uloge, obveze i ovlaštenja za upravljanje sustavom zaštite zdravlja i sigurnosti
 • osigurava se kompetentnost svih osoba koje izvode radove pod kontrolom STSI-a, a koji mogu imati utjecaj na zdravlje i sigurnost
 • osigurava se sudjelovanje i savjetovanje zaposlenika u sustavu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti te se komunicira sa svim zainteresiranim stranama
 • identificiraju se moguće pojave izvanrednih situacija te se shodno tome pripremaju planovi za odziv na iste
 • periodički se kroz vježbe provjerava spremnost za odziv na izvanredne situacije
 • nadzire se i mjeri učinak sustava kroz praćenje realizacije zadanih ciljeva, provedbu unutarnjih i vanjskih nadzora te kroz broj profesionalnih bolesti i incidenata
 • nakon svakog incidenta hitno se provodi detaljno istraživanje istog, sa svrhom utvrđivanja potrebnih korektivnih i preventivnih akcija
 • jednom godišnje najviše poslovodstvo STSI-a ocjenjuje sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti te donosi preporuke za poboljšanje istog
 • zaposlenicima se osigurava dostupnost svih informacija iz ocjene poslovodstva

Koristeći se načelom da je "sigurnost razmišljanje i pozornost na djelu" , nastoji se osigurati najniži mogući negativni učinak poslovnih aktivnosti kako na zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika, tako i svih drugih zainteresiranih strana.

STSI d.o.o. svoju Politiku zaštite zdravlja i sigurnosti daje na uvid svim zainteresiranim stranama. 


Sigurnost je razmišljanje i pozornost na djelu.


"5 minuta za sigurnost" - osnovne postavke i pravila ponašanja za rad na siguran način, STSI d.o.o. OHSAS 18001:2007