Upravljanje okolišem

Svjestan vlastitog položaja pri obavljanju usluga iz domene svojih djelatnosti te značajnog utjecaja koji svojim radom može imati na okolni zrak, vodu i tlo, STSI d.o.o. je svojim integriranim sustavom poslovanja (IMS) u skladu s međunarodnom normom ISO 14001:2004

Nadzor i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš uključen je u sve faze djelatnosti, počevši od razvoja tehnoloških procesa i poizvoda, primjene tehnologije te korištenja proizvoda i davanja usluga.

U politici prema okolišu STSI d.o.o. se pridržava slijedećih načela. Politika upravljanja zaštitom okoliša predstavlja okosnicu za postavljanje i ocjenjivanje ciljeva i zadataka u zaštiti okoliša.:
  • stalna analiza utjecaja na okoliš i provjera liste značajnih aspekata okoliša
  • neprekidno usklađivanje sa zakonima i propisima s područja zaštite okoliša te ostalim zahtjevima primjerenim djelatnosti
  • preventivno djelovanje radi sprečavanja onečišćenja
  • otvorenost i dobra komunikacija s javnošću

STSI d.o.o. posebnu pozornost obraća na:
  • smanjenje emisija otpadnih tvari u okoliš odabirom pogodnijih sirovina, repromaterijala i energenata, pozitivnim promjenama na procesima, proizvodima i uslugama
  • primjereno održaanje opreme i instalacija na kojima može doći do ispuštanja štetnih tvari u okoliš s posebnim naglaskom na preventivu
  • obrazovanje i podizanje svijesti zaposlenika za postizanje ove politike i ciljeva, vodeći računa o smještaju lokacija rada na kojima se obavlja djelatnost
  • zahtjeve lokalne zajednice glede stanja zaštite okoliša gdje se nalaze objekti korisnika naših usluga

Načelo STSI d.o.o. kod implementacije Sustava upravljanja zaštitom okoliša:

Čišći okoliš, bolji poslovni ugled.
 


ISO 14001:2004