Sustav upravljanja zaštitom okoliša

Kao društveno odgovorna kompanija STSI d.o.o. pri obavljanju usluga iz domene svojih djelatnosti te utjecaja koji svojim radom može imati na okolni zrak, vodu i tlo gospodari aspektima okoliša radi sprječavanja negativnih utjecaja primjenjujući postojeće propise, načela i postavljene ciljeve sustava upravljanja okolišem u skladu sa ISO 14001:2015.

Nadzor i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš uključen je u sve faze djelatnosti, počevši od razvoja tehnoloških procesa i proizvoda, primjene tehnologije te korištenja proizvoda i davanja usluga.

STSI d.o.o. usmjeren je na očuvanje okoliša i prirode te odgovoran odnos prema društvenoj zajednici radi postizanja dugoročnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana.

U politici prema okolišu STSI d.o.o. se pridržava slijedećih načela:
  • kontinuirano praćenje promjena u okruženju, procjenjivanje rizika vezanih za sve aspekte okoliša, obaveze usklađenosti, kontekst organizacije te potrebe i očekivanja zainteresiranih strana
  • sustavan rad na sprječavanju nastanka, smanjenju stvaranja te razvrstavanju otpada
  • komunikacija relevantnih okolišnih zahtjeva vanjskim dobavljačima uključujući i podizvođače
  • neprekidno mjerenje, analiza i vrednovanje okolišnih performansi
  • trajno poboljšavanje sustava upravljanja zaštitom okoliša

Načela zaštite okoliša i okolišni zahtjevi ugrađuju se u svim fazama životnog ciklusa proizvoda ili usluge.
 
Politika upravljanja zaštitom okoliša predstavlja okosnicu za postavljanje ciljeva i vrednovanje rezultata u zaštiti okoliša.

STSI d.o.o. svoju Politiku zaštite okoliša daje na uvid svim zainteresiranim stranama. 
 
Glavno načelo STSI d.o.o.  je: Čišći okoliš, bolji poslovni ugled.

 ISO 14001:2015