Poslovno - tehnička suradnja

Usvajanje novih znanja, uvođenje novih tehnologija i stvaranje uvjeta za prilike, ali i rizike koje nosi globalizacija, ne bi bilo moguće bez suradnje sa stručnjacima sa fakulteta, znanstvenim institucijama i strukovnim udruženjima.

Fakulteti:
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 • Rudarsko geološko naftni fakultet Zagreb
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb
 • Fakultet građevinarstva Zagreb
 • Fakultet prometnih znanosti Zagreb
 • Tehnološki fakultet u Rijeci
 • Mašinski fakultet u Zenici - laboratorij za tehničku dijagnostiku (BiH)

Znanstvene institucije:
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • Institut Ruđer Bošković
 • Končar institut

Strukovna udruženja:
 • Hrvatska udruga naftnih inženjera i tehničara
 • Hrvatska stručna udruga za plin
 • Hrvatsko društvo održavatelja
 • Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
 • Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja

STSI d.o.o. je član i jedan od suosnivača Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju www.huict.hr

Državne institucije:
 • Državni inspektorat
 • Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
 • Hrvatski registar brodova
 • Ex - Agencija
 • Hrvatska gospodarska Komora
Stručnjaci STSI-a surađuju na znanstvenim projektima koje organiziraju i vode navedene institucije, a dio njih aktivno sudjeluje u nastavnim aktivnostima na fakultetima kao asistenti ili stručni suradnici.

Zapaženi radovi STSI-ovih stručnjaka su na nizu znanstvenih kongresa, simpozija, radionica koje se održavaju u zemlji i inozemstvu, a značajan je i broj publiciranih radova.

STSI d.o.o. uživa punu podršku HUNIG-a, koja omogućuje našim stručnjacima sudjelovanje na znastveno stručnim skupovima iz naftnog gospodarstva.

Znanstveno stručni radovi STSI-ovih stručnjaka su na ranijim susretima imali za cilj javno prezentirati stečena znanja u naftno-plinskom gospodarstvu te ih podvrgnuti stručnoj raspravi i kritici.
 
U suradnji s HGK-om STSI d.o.o. sudjeluje na brojnim sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 


STSI d.o.o. posjeduje brojne certifikate HRB-a koji promiče najviše međunarodno prihvaćene norme sigurnosti i zaštite života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putovima, kao i zaštite okoliša mora i unutarnjih plovnih putova.