Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom
 

  • Sakupljanje i/ili interventno sakupljanje otpada
  • Prijevoz otpada
  • Obrada otpada
  • Posredovanje u gospodarenju otpadomZaštita okoliša
 

  • Sanacija okoliša u svrhu otklanjanja izvanrednih i iznenadnih onečišćenja
  • Uređenje i održavanje okoliša i radnih prostora
  • Sanacija propuštanja cjevovoda i spremnika
  • Uređenje i saniranje napuštenih bušotinskih prostora
  • Odmaščivanje i pranje zauljenih površina, ekološki prihvatljivim sredstvima i pregrijanom parom