Gospodarenje opasnim otpadom

  • Skupljanje otpada za potrebe drugih
  • Prijevoz otpada za potrebe drugih
  • Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
  • Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost  gospodarenja posebnim kategorijama otpada
  • Uvoz otpada
  • Izvoz otpada