Podaci o kompaniji

STSI  Integrirani tehnički servisi d.o.o.
STSI d.o.o.

Lovinčićeva 4, 10 000 Zagreb
Hrvatska
telefon: +385(1) 238 12 22
faks: +385(1) 24 50 103
e-mail: stsi@stsi.hr
www.stsi.hr

Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska
MBS: 080415124  
Matični(porezni) broj: 1600915
OIB: 99172175603
Uplaćeni temeljni kapital 140.227.800,00 Kn

Banka
Privredna banka Zagreb d.d.
Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR1123400091102716595

Banka
Raiffeisenbank Austria
Adresa: Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN: HR4224840081101461365