IT projekti

I6
 
I6 program predstavlja skup strateški važnih projekata unaprjeđenja procesa i IT rješenja unutar INA Grupe. Sastoji se od niza zasebnih projekata sa pripadajućim pod-projektima.
STSI d.o.o. kao jedna od najznačajnijih članica INA Grupe, ove godine u programu sudjeluje kroz 3 projekta u okviru BI BOOST grupe projekata. Početak projekta bio je 01.ožujka  2012, a završetak je predviđen do 01.prosinca 2012
 • I6 STSI BI Roll Out Projekt ima dva glavna cilja:
  • Preslikavanje relevantnih INA BI  menadžerskih izvještaja, sa ili bez dodatnih dorada
  • Definiranje, dizajn i implementacija novih menadžerskih izvještaja za potrebe osnovnog STSI posla (održavanje)
 
 • I6 INA GPRS Projekt
  • Predstavlja prvu fazu pripreme za uvođenje MOL GPRS IT platforme izvještavanja o ostvarenjima u procesu održavanja
  • Izvještavanje će omogućiti praćenje i usporedbu ostvarenja u procesu održavanja, na razini MOL Grupe, kroz 6 definiranih grupa ključnih pokazatelja poslovanja: mjerenje vremena potrebnog za provođenje određenih aktivnosti u održavanju (Maintenance Lead Time), SSC ostvarenja (SSC Performances), nabava (Procurement), upravljanje skladištima i zalihama (Stock and Storage Management), raspoloživost postrojenja/opreme i zaštita zdravlja sigurnosti i okoliša (Core Availability and HSE), izvještavanje o troškovima (Cost Reports).
  • Projekt u ovoj godini ima zadaću „dovesti“ podatke potrebne za računanje i dobivanje GPRS ključnih pokazatelja poslovanja iz INA&STSI SAP R3 sustava u INA SAP BI sustav
  • Puna implementacija MOL GPRS platforme izvještavanja u INA&STSI je planirana u idućoj godini
 
 • I6 STSI PE (Proces Enhancement) Projekt ima sljedeće ciljeve:
  • Zatvoriti sve preostale otvorene stavke iz detaljnog dizajna definiranog u i5 STSI SAP projektu
  • Ukloniti sve eventualne pogreške u radu STSI SAP sustava, sukladno garanciji iz ugovora za konzultantske usluge u i5 STSI SAP projektu
  • Unaprijediti implementirane funkcionalnosti u STSI SAP sustavu, kako bi bile jednostavnije za „korisničku“ upotrebu
  • Implementirati funkcionalnosti poslovnih procesa uvedenih u periodu između usvajanja detaljnog dizajna i5 STSI SAP projekta i početka rada u STSI SAP produkciji. Tipičan primjer je funkcionalnost izvještavanja i knjiženja proizvodnje u tijeku.
  • Stabilizacija svih implementiranih STSI SAP funkcionalnosti, sa naglaskom na područje prodaje i održavanja