STSI-ju d.o.o. izdana Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja I skupine

Sve europske države imaju provjeru sposobnosti izvođača radova (licenciranje) prema tehničkim, financijskim i administrativnim kriterijima. Tako su i u Hrvatskoj donijeti zakonski propisi koji reguliraju to područje a puni naziv mu je Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja.
Navedeni Pravilnik stupio je na snagu 1.10.2006. godine (NN, br. 89/06 i NN 139/06) s primjenom od 1. travnja 2008. što znači da su tvrtke koje su registrirane za obavljenje djelatnosti građenja imale vrijeme od 18 mjeseci da se pripreme i usklade s rečenim Pravilnikom.
Aktivnosti u STSI –ju vezane za dobivanje Suglasnosti ili popularno nazvane Licenca, započele su tijekom 10 mjeseca 2007. godine, u što su bili aktivno uključeni svi dijelovi našeg Društva. Cilj svih u Društvu bio je dobivanje Suglasnosti – Licence za izvođenje radova najzahtjevnije I . skupine građevina. U tu skupinu tehničko-tehnološki zahtjevnih građevina spadaju svi objekti za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo kao objekti u rafinerijama, plinovodi, naftovodi i benzinske crpke uz auto-ceste a koje STSI često i izvodi. Do kraja srpnja Suglasnost - Licencu za I skupinu građevina dobilo je samo 15 tvrtki u Hrvatskoj.
Postavljeni Zahtjevi I skupinu bili su vrlo rigorozni te su zahtjevali sveukupno 500 radnika a minimalno 30 svake struke za radove za koje se traži suglasnost, a bilo je nužno ispuniti i uvjete stručne osposobljenosti inženjerskog kadra, određeni broj školovanih poslovođa te biti tehnički opremljen za sve radove. Svi traženi zakonski uvjeti su ispunjeni i dana 14.03.2008. godine podnesen je Ministarstvu zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva Zahtjev za izdavanje Suglasnosti – Licence.
Ministarstvo zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je dana 15 svibnja 2008 godine STSI-ju Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevinama i to za građenje građevina I. skupine zahtjevnosti , izvođenje pojedinih radova na građevinama skupine I. II, III, IV, te za izvođenje manje složenih radova na građevinama skupine I. II, III, IV.
Suglasnost izdana je na rok od 5 godina i njeno izdavanje obvezuje sve zaposlene na daljni rad i napredak.
Važno je naglasiti da je u Hrvatskoj registrirano 10.800 tvrtki koje su registrirane za radove građenja , od čega je nešto više od 3000 tvrtki podnijelo Zahtjeve za dobivanje Licence , a do kraja srpnja riješeno oko 1.700 tvrtki je dobilo Suglasnost – Licencu. STSI d.o.o. je među 15 tvrtki koje su dobile Suglasnost – Licencu građenje građevina najzahtjevnije I skupine, što je podatak koji sve zaposlene u STSI-u čini ponosnim i spremnim na nove izazove.
Ova Licenca je samo još jedan dokaz i potvrda da je STSI d.o.o. ekipiran , opremljen i da su njegovi radnici educirani za izvođenje najzahtjevnijih poslova , te je to još jedan dokaz da svojim kadrovima , opremom i prostorima stoji uz bok najvećih poduzeća u Hrvatskoj.

Pogledajte licencu