Sigurnosni certifikat za izvođače


SCCp

U cilju jačanja pozicije među vodećim kompanijama STSI d.o.o. uveo je standard SCCp:2011 koji je dodatno unaprijedio postojeći sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001:2007.


Sustav se kontinuirano unaprjeđuje kroz:
  • provedbu edukacija i osposobljavanja na svim strukturama unutar Organizacije, od zaposlenika do najvišeg poslovodstva
  • brigu za zdravlje i sigurnost radnika koja je osigurana putem medicina rada sa kojima Organizacija usko surađuje te prati zdravstveno stanje radnika
  • održavanje čistih i urednih radnih mjesta bilo da se radi o radionicama ili gradilištima u cilju preveniranja neželjenih događaja koji za posljedicu mogu imati narušavanje zdravlja radnika

Vizija STSI d.o.o. obuhvaća odgovorno poslovanje imajući na umu brigu za zdravlje i sigurnost zaposlenika i vanjskih izvođača, proaktivno djelovanje te kontinuirani doprinos razvoju svijesti o važnosti zaštite zdravlja i sigurnosti.

U sklopu kontinuiranog unaprjeđenja sustava STSI d.o.o. će, do kraja 2016. godine, od svih budućih partnera zahtijevati certifikat prema SCCp standardu, te zadovoljavanje svih kriterija iz zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koje Organizacija smatra važnima.
 
SCCp:2011