Sustav upravljanja energijom

STSI d.o.o. kao vodeća tvrtka u poslovima održavanja postrojenja za proizvodnju, otpremu i preradu nafte i plina u Hrvatskoj, utjecajni je sudionik energetskog tržišta u regiji.

Upravljanje energijom u skladu sa međunarodnom normom ISO 50001:2011 ima ključnu ulogu u poslovanju i vođenju poslovnih aktivnosti u STSI d.o.o. sa usmjerenošću na odgovorno korištenje energije i trajno praćenje i poboljšavanje energetskih performansi.
 
U politici upravljanja energijom STSI d.o.o. se pridržava slijedećih načela:
  • Usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti
  • Razvijanje poslovnih procesa u cilju poboljšanja energetskih performansi korištenjem novih energetski učinkovitijih tehnologija, procesa i opreme
  • Podupiranje nabave energetski učinkovitih proizvoda i usluga te projektiranje za unapređenje energetskih performansi
  • Osiguravanje razvoja i provedbu energetskih projekata usmjerenih na smanjenje emisija stakleničkih plinova i ostalih utjecaja na okoliš, te gubitaka energije
  • Omogućavanje transparentnosti i dostupnosti podatka i resursa za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva
  • Razvijanje svijesti o energiji i energetski prihvatljivom ponašanju zaposlenika provođenjem internog i vanjskog obrazovanja
  • Otvorenost ka poticanju inovativne kulture koja otvara mogućnosti primjene inovativnih prijedloga zaposlenika s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti
  • Održavanje komunikacije u upravljanju energetskim resursima

Temeljno opredjeljenje STSI d.o.o. je društveno odgovorno poslovanje u cilju smanjenja utjecaja na okoliš i kontinuirano održavanje sustava upravljanja energijom usklađenog sa zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na korištenje i potrošnju energije i energetsku učinkovitost.


 
ISO 50001:2011