Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Management structure

Management Board

Igor Kruljac, director of the Company

Tel: +385 1 238 12 46

Tel: +385 1 238 12 22
e-mail:  uprava@stsi.hr

Supervisory Board
Goran Pavlović, president of the Supervisory Board
Gábor Horváth, vice president of the Supervisory Board
Robert Orban, member of the Supervisory Board
Stjepan Nikolić, member of the Supervisory Board
Radivoj Čemeljić, member of the Supervisory Board